POMIARY

Świadczymy wysokiej jakości usługi elektryczne zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Posiadając wykwalifikowaną kadrę oraz atestowany sprzęt, jesteśmy uprawnieni do wykonywania pomiarów elektrycznych zarówno w budynkach użyteczności publicznej jak i budownictwie mieszkaniowym. Każdy pomiar jest w zgodzie z Polskimi Normami oraz wytycznymi UE.
Nasze pomiary są wykonywane rzetelnie i w pełni profesjonalnie. Z każdego przeprowadzonego pomiaru przekładamy odpowiedni protokół.
Dla wszystkich naszych Klientów przygotowaliśmy specjalną informację o konieczności przeprowadzenia odpowiednich pomiarów, zachowując literę prawa i odpowiednie terminy ujęte w normie PN-HD 60364-6 dotyczącej zalecanych czasookresów badań instalacji i urządzeń elektrycznych:

Rodzaj pomieszczenia Okres pomiędzy kolejnymi badaniami
Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej Rezystancji izolacji instalacji
O wyziewach żrących nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 1 rok
Zagrożone wybuchem nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 1 rok
Otwarta przestrzeń nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 5 lat
O wilgotności ok 100% i wilgotne przejściowo ok 75-100% nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 5 lat
O temperaturze powietrza powyżej 35oC nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 5 lat
Zagrożone pożarem nie rzadziej niż co 5 lat nie rzadziej niż co 1 rok
Stwarzające zagrożenie dla ludzi - ZLI, ZLII, ZLIII nie rzadziej niż co 5 lat nie rzadziej niż co 1 rok
Zapylone nie rzadziej niż co 5 lat nie rzadziej niż co 5 lat
Pozostałe nie wymienione nie rzadziej niż co 5 lat nie rzadziej niż co 5 lat

ZLI - budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób
ZLII - budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się
ZLIII - szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których może przebywać do 50 osób

Skorzystaj z naszych doświadczeń. Firma MP-Elektro to zaufany partner w biznesie.

KONTAKT Z NAMI

ul. I-go PLM W-wa 2/14

05-300 Mińsk Mazowiecki

604 239 721

kontakt@mp-elektro.com.pl

formularz kontaktowy